Filosofie en Beeldend project rond thema KinderboekenweekWonderWhy doet mee aan verschillende SEP projecten dit najaar. We beginnen met project
'Hallo wereld! Over het ontmoeten van andere culturen' ter gelegenheid van de Kinderboekenweek.

Onder begeleiding van een filosofie docent gaan alle leerlingen van St. Antonius filosoferen over de begrippen cultuur en verschillende culturen. Kinderen worden uitgedaagd om na te denken over het thema waarbij de visie en ideeën van ieder kind worden erkend. Filosoferen is een ideale manier om dit onderwerp op een open en speelse wijze aan de orde te stellen. De kinderen leren diep na te denken, door te vragen, tolerantie voor elkaars meningen te ontwikkelen en naar elkaar te leren luisteren. De wereld is niet zwart of wit en in de filosofieles leren kinderen na te denken over vragen waar nu eenmaal geen eenduidig antwoord op is.

Iedere groep kiest een land of continent en gaat daarmee in de slag in het beeldende project dat voortborduurt op de ideeën en thema’s die in de filosofieles aan de orde kwamen. Omdat cultuur uit verschillende aspecten en onderdelen bestaat wordt per groep uitgegaan van een onderdeel van cultuur zoals kleding en sieraden, kleuren, wonen, symbolen, materialen, uiterlijk van de mensen of teksten en verhalen.
Kinderen maken twee en driedimensionale werken geïnspireerd en gebaseerd op dit specifieke onderdeel van de cultuur. Het beeldend eindresultaat zal bestaan uit individuele werken die geïntegreerd zijn in een gezamenlijk beeld die tijdens de feestelijke presentatie voor ouders en belangstellenden gepresenteerd wordt.
Het project laat kinderen kennis maken met verschillende culturen die Nederland rijk is en verrijkt en verruimt de leef- en belevingswereld.

SEP docenten: Sabine Wassenberg en Maaike Merckens Bekkers (filosofie, WonderWhy) en Mieke Marx en Roosien Verlaan (beeldend)

SEP - Stichting Educatieve Projecten is dé organisatie voor duurzame cultuureducatie in het
basisonderwijs van Amsterdam.
SEP organiseert in samenspraak met de school kunst- en cultuurprojecten die een bijdrage leveren aan de leerontwikkeling van kinderen. Projecten worden georganiseerd rondom reguliere lessen en schoolthema’s of als langlopend traject binnen één of meerdere kunstdisciplines.
SEP werkt jaarlijks met meer dan 60 basisscholen in Amsterdam. Dit project wordt gesubsidieerd door het Amsterdams Fonds voor de Kunst.