Voorbeeldles 1: RespectRespect. Iedereen heeft het erover, maar eigenlijk is het niet duidelijk wat het is. Is het een gevoel of is het en houding? En is het verplicht om respect te hebben, of is het vrijwillig? Heb je het voor iedereen, of alleen als iemand het in jouw ogen verdiend heeft, of als iemand op je lijkt? Word je met respect geboren of is het aangeleerd?
In deze les gaan we de achtergrond onderzoeken van het begrip respect, dat we zoveel en zo onnadenkend gebruiken. Hiermee springen we precies in, op het punt van sociale interactie met de omgeving. Respect speelt een rol in de omgang met andere kinderen in de klas (wordt er gepest of niet?), met volwassenen, met de buurman, autoriteiten, en de onbekende persoon in de straat.

Filosofische vraag: moet je respect hebben voor iedereen?
Filmpjes: 


NB er komt grof taalgebruik voor in deze filmpjes. Ik 
waarschuw zelf altijd voor de 'vieze woorden', zeg dat dit niet iets is om zelf na te doen en vraag of ze daar even volwassen mee om kunnen gaan.

Bespreek de vraag:-Wat betekent, uitgaand van deze drie filmpjes “respectvol met elkaar omgaan”eigenlijk? 


De leerlingen werken vervolgens in groepjes aan een opdracht, waarbij ze samen hun houding ten aanzien van een onderstaande stellingen over respect bepalen. Een woordvoeder van elk groepje vertelt vervolgens welke stelling ze het moeilijkst, makkelijkst of opmerkelijkst vonden en waarom. Daarna discussiĆ«ren we klassikaal over een gekozen stelling.  

Ik respecteer alleen mensen die mij respecteren.

Voor misdadigers hoef je geen respect te hebben.

Oudere mensen hebben meer recht op respect dan jonge mensen.

Anderen niet respecteren is onbeleefd.


Als je iemand pest, betekent het dat je geen respect hebt voor diegene.

Godsdienstige overtuigingen (alles wat er bij iemands geloof hoort) moet je altijd respecteren.

Als je iemand respecteert zeg je eerlijk wat je denkt, ook als dat pijnlijk of moeilijk is. 

We sluiten af met de vraag:
-Moet je (dus) wel of niet respect hebben voor iedereen?