Testimonial van beleidsadviseur stadsdeel

Graag posten wij de letterlijke woorden van een beleidsadviseuse van het voormalige stadsdeel de Baarsjes:

Een artikel in het NRC, een telefoontje, paar steekwoorden en het maatwerkprogramma 'Filosoferen met kinderen, samenleven doe je zo' is geboren. Maaike Merckens Bekkers en Sabine Wassenberg hebben niet veel nodig om hun gedachten te laten varen en iets moois in elkaar te zetten. Vragen stellen is de basis van hun programma en zo pakken ze ook een opdracht aan. 'Wat bedoel je met burgerschap, wat leeft er bij de kinderen in De Baarsjes, hoe kent het stadsdeel de scholen, hoe reagereren kinderen op het huidige politieke klimaat en wat wil je met een burgerschapsprogramma bereiken?'
Oud-stadsdeel De Baarsjes had in hun lokaal onderwijsbeleid ruimte voor de invulling van een burgerschapsprogramma. Maaike en Sabine hebben dat vertaald in een lessenserie. Aan de hand van socratische gespreksvoering wordt met behulp van het vrije denken een aantal onderwerpen uitgediept. Filosoferen met kinderen is een activiteit die bijdraagt aan de ontwikkeling van het zelfstandig denken en de eigenwaarde van een kind. Een evaluatieronde langs de scholen heeft laten zien dat docent(en) en leerlingen erg tevreden waren.

Marieke van den Broek
beleidsadviseur onderwijs De Baarsjes