Skittles en andere multiculturele issues

Laatst was één van ons in een klas. Iemand was jarig, er werd getrakteerd. Geen duidelijk anti-suikerbeleid op deze school, dus alle groep 8-ers werden verwend met een zakje Skittles.
Een jongen trok niet, zoals de rest, direct het plastic zakje open om de kleurige inhoud in zijn keelgat te gieten.
Bezorgd keek hij om zich heen en besloot maar hardop te vragen, zodat ook de juf het kon horen: 'Maar is dit wel halal?'
En toen plots sloeg alle stress van de afgelopen tijden naar het hoofd van de juf, blijkbaar.
'Halal?' vroeg zij hard, en er was een hysterisch toontje in haar stem te bespeuren.
'Hou toch eens op over dat eeuwige halal! Ik zal je eens even laten zien wat je met een zakje Skittles moet doen.'
De juf griste het zakje uit de handen van de jongen, trok het open en goot het haar mond in.
'Mmmm... lekker!' riep zij met mond vol.

Deze anecdote laat zien hoe multicultureel onbegrip in de klas tot pijnlijke situaties kan leiden.
Een onschuldiger incident vond plaats in de klas van een docente op de middelbare school laatst.
Ze vertelde erover achteraf. Een leerling zat keihard door de klas 'Allah Akbar' te schallen. Keihard.
Het klonk provocerend in haar oren. Ze vroeg hem om ermee op te houden.
'Hoezo?' antwoordde de jongen. 'Ik mag toch ook het Wilhelmus zingen?'
Blijkbaar waren voor hem een volkslied en een religieuze uitspraak vergelijkbaar en probeerde hij dit aan te wenden om het recht te krijgen om door de klas te schreeuwen.
Natuurlijk moest de jongen ophouden met schreeuwen, want de les moest beginnen.

Maar de docente was hoogst geïrriteerd en bleef met vragen achter: was de vorm van wat hij zei provocerend, of de inhoud? Waaraan had ze zich gestoord? Het volume, de agressie erachter, of de duidelijk islamitische kreet die tegenwoordig ook geroepen werd door terroristen tijdens een aanslag?

Dit en meer bespreken we tijdens de training Kinderlogica- filosoferen over heikele thema's in een multiculturele klas.
Weet je soms als docent ook even geen raad met subtiele kwesties die er in de klas spelen dankzij de zo gevierde diversiteit? Een filosofische houding is de oplossing en een filosofisch gesprek het middel om alles, ja echt alles, toch bespreekbaar te maken.

Schrijf je nu in! 

Data: 23 september, 4 november 2017, 3 maart 2018, 26 mei 2018 
Lees hier meer.


Die eeuwige radicalisering

'Filosoferen als middel tegen radicalisering' 

kopt het Onderwijsblad

'Juf strijdt in de klas tegen radicalisering'



Natuurlijk ben ik blij dat er aandacht wordt besteed aan mijn boek Kinderlogica en ook aan het fenomeen filosoferen met kinderen. Maar of dit precies op deze manier moet, daar wil ik graag wat vraagtekens bij zetten.

In het boek Kinderlogica komt het woord radicalisering welgeteld één keer voor. Daar waar ik uitlegde hoe Maaike Merckens en ik ooit onze eerste opdracht hebben gekregen van stadsdeel de Baarsjes, na de moord op Theo van Gogh. Het stadsdeel wilde iets met filosofie doen in het kader van burgerschap en vooral anti-radicalisering. Filosoferen zou de zelfdenkzaamheid ontwikkelen, de tolerantie bevorderen en een veilige ontmoeting tussen meningen, culturen en geloven creëren.
Wij ontwikkelden een mooi burgerschapsprogramma en hebben dit de jaren daarop aangevuld met het thema seksualiteit.
Maar in feite ging het de jaren erna al lang niet meer om anti-radicalisering. De jaren daarna werd filosofie gewoon ingezet in het kader van Brede Talentontwikkeling.

Het opmerkelijke is dat bladen en kranten toch de meest spannende woorden uit een boek vissen en zorgen dat die in de kop terechtkomen. De woorden met de meeste nieuwswaarde. Bij het woord radicalisering gaan de alarmbellen meteen af bij de lezers en dus is het een belangrijk stuk. Zo werkt het in de media.

Toch is het jammer. Want wat ik precies probeerde met het schrijven van het boek is de kloof tussen culturen wat te dichten. Ik beschreef mijn zoektocht en ontwikkeling in het ontdekken van die Andere Cultuur, die ook voor mij in het begin vreemd was. Ik ontdekte mijn eigen vooroordelen en onderzocht het fenomeen van de discriminatie. Met mezelf als (anti-)voorbeeld hoop ik dat veel docenten of andere professionals en ook gewoon burgers, die met verschillende culturen te maken hebben, zelf ook aan reflectie zullen doen en hopelijk wat meer open-minded naar andere culturen kijken. Zonder discriminatie.

Maar wat er door zo'n kop gebeurt is, vrees ik, het tegenovergestelde. Onmiddellijk wordt 'de multi-culturele klas' in verband met radicalisering gebracht. Onmiddellijk gaan de alarmbellen weer af en wordt de vrees gevoed. De argeloze lezer maakt zo snel geen kritisch onderscheid tussen 'alle moslims' en 'alleen die geradicaliseerde mensen'. Er wordt de indruk gewekt alsof het nog steeds bovenaan de agenda staat, wat niet zo is. En tot slot wordt het prachtige vak van het filosoferen uit zijn verband getrokken, alsof het alleen maar om neutraliseren gaat en niet om al die andere mooie effecten die je bereikt met het filosoferen.

Sabine Wassenberg
www.wonderwhy.nl 




Quotes uit de filosofieles

Cartesius uur
Keuzevak Burgerschap & Seksualiteit
Namen zijn gefingeerd.
Docent: Marinda Pieron

Over waarheid


Robin: Dus filosoferen is één ding van verschillende kanten bekijken?

Nikki: Iets is waar als ik het kan zien, als het een feit is.
Is alles wat je ziet een feit?
Raaf: Nee, want iemand kan ook waanbeelden hebben en bijvoorbeeld regen zien, terwijl het er niet echt is. Dan is het geen absolute waarheid, maar voor hem persoonlijk wel waar.
Daan: Er bestaat geen absolute waarheid die overal en altijd waar is.
Nikki: Als er geen absolute waarheid bestaat, dan is wat je net zegt Daan ook niet waar!
Daan denkt even na
Misschien bestaat er toch wel een zin die waar is: iedereen wil wel een prijs winnen.
Joy: Iets is pas waar als het wetenschappelijk onderzocht is.
Maar uitslagen blijken soms na 2 jaar niet waar of verouderd/achterhaald zijn
Robin: Iets kan ook even waar zijn!
Hagar: In de toekomst is alles nog mogelijk, dus ook dat iets waar is.
Misschien is iets op een andere planeet al waar en weten we dat niet of komen we er later pas achter. Dat er bijvoorbeeld leven is op Mars. We hebben het nog niet bewezen maar dat betekent niet dat het niet waar is.
Hagar: deze zin is waar –> DNA bestaat uit de volgende letters: ATGC
Raaf: Dat is een afspraak dat we dat zo noemen, dat betekent nog niet dat het waar is.
Duncan: Ik heb geen letters in mijn lijf!
Sue: Chinezen geven er weer andere tekens aan.
Raaf: Je kan de zin wel ‘waarder’ maken.
Dus taal maakt ook uit of iets waar is?
Raaf: Het moet heel precies geformuleerd worden; des te preciezer het geformuleerd is des te ‘waarder’ een zin is.
Chaima: Als iets niet altijd en overal waar is, dan is het niet waar
Avalon: Als iets soms wel waar is, dan is het zowel waar als niet waar
Nikki: We moesten een zin bedenken die waar was. Uiteindelijk bleek geen enkele zin die we bedacht hadden écht 100% procent waar te zijn. Dat vond ik wel bizar!


Over respect en geloof

Joy: Respect is een gevoel van binnen, dat je voor iemand hebt en vanuit dat gevoel komt een actie zoals opstaan voor iemand in de trein die ouder is.
Soulaimane:  Je moet niet alleen opstaan voor ouderen maar ook voor zwangere vrouwen en andere mensen die kwetsbaar zijn. Niet alleen voor de vrouw die zwanger is maar vooral voor het kind in haar buik die nog helemaal nieuw is en nog niets fout heeft gedaan.
Kai: Oudere mensen kunnen ook discrimineren of disrespectvol zijn; dus het hangt ervan af wie de oudere is – niet alleen het gegeven dat je oud(er) bent verdient respect.
Younes: Junkies verdienen geen respect; ze hebben geen respect voor zichzelf, waarom zou ik ze dan respecteren? …Iemand die aardig is voor mij verdiend mijn respect ook al heeft diegene een misdaad begaan.
Dus je vindt dat je respect moet verdienen?
Younes: Als iemand het geeft dan krijgt hij het ook van mij.
En als het nou een aardige respectvolle junk is?
Younes: Dan nog geen respect: ik heb last van je rook. En als ik last van je heb dan verdien je geen respect.
Nikki: Ik heb geen respect voor geloven die geweld gebruiken tegen mensen die niet of anders geloven.
Robin:  Maar dat zijn personen die het geloof interpreteren. Ik heb dan geen respect voor die persoon/personen maar wel voor hun geloof.
Raaf: Respect = elkaars talenten erkennen en waarderen.
Soulaimane : Respect leer je van je ouders.
Vaak moeten mensen veel dingen doen en laten voor hun geloof. Daar moeten ze hard voor werken. Daar heb ik respect voor.
Duncan: Ik heb geen respect voor de Scientology  kerk  en voor de Kerk  van het spaghetti monsters.
Joy: Ik ben pastafari! Ik geloof erin omdat ik geloof in de 8 liever nietjes, in plaats van de 10 geboden – de moetjes. Het is een statement naar de wereld.
Younes: Wat zijn de 8 liever nietjes?
Joy: Bijvoorbeeld liever niet mensen beoordelen op hun uiterlijk of geloof.
Younes: Daar heb ik wel respect voor.
Nikki: Geloof is als een sprookje!
Over ethiek

Raaf: Ethiek heeft te maken met nadenken over het leven.

Sue: als leider mag je niet denken aan je eigen belang. Dan moet je kiezen voor de meerderheid. Anders ben je geen goede leider.
Mike: Bij een keuze tussen leven en dood zou het niet moeten uitmaken of het om Obama gaat of de vuilnisman. Ik vind elk mensenleven waardevol. Ik zou niet kunnen kiezen.
Anass: Obama heeft meer macht, hij is belangrijker. Ze zijn wel gelijk maar hebben niet dezelfde waarde.

Shakira: Genetisch manipuleren, je kind is toch geen robot waar je aan kan blijven sleutelen?!
Younes: Je weet ook nog niet de mening van je kind. Dan beslis je zelf maar wel voor iemand anders.
Avalon: Straks gaat iedereen op elkaar lijken. Dat lijkt me niet ok en saai
Nikki: Ja, maar wat als het niet te stoppen is en dat dat dan de norm is en de rest van de ouders het wel doen maar alleen jij niet. Dan is alleen jouw kind anders.
Sue:  Als je dingen veranderd aan je kind dan is het niet meer jouw kind
Younes: Ik vind dat er onderscheid is tussen iets veranderen aan iemand voor het uiterlijk of iets veranderen omdat iemand ziek is. Het laatste is ok, het eerste niet.
Raaf: ik vond het interessant om te zien dat meningen, en daarmee de vraag of iets goed of slecht is, wordt beïnvloed door religie en je eigen situatie
Joyle: Ik vond het heel interessant en raar dat mensen niet hun eigen mening hebben maar de mening van God.
Over verandering

Soulaimane: De ziel van de mens is het vergelijken met de as van een boot. Die veranderd nooit.

Younes: Geld is overal hetzelfde.
Daan: Nee hoor, bij sommige stammen in de rimboe is een geit geld. En geld kan minder waard worden of verdwijnen.
Soulaimane: Het hangt dus af van de waarde die je eraan geeft. Geld is alleen belangrijk als we beslissen dat geld geld is en waarde heeft. Geld zelf is alleen papier.
Over cultuur en geaardheid

Nikki: Je geslacht zit in je hoofd en tussen je benen.
Je geslacht wordt voor je bepaald, dat kan je niet zelf bepalen.
Joy: Dat dat wat je bent en wat je niet kan veranderen wordt gebruikt  als scheldwoord lijkt mij heel erg.
Bedenk zelf nu eens een filosofische vraag over homoseksualiteit
Kai: Dus je vraagt ons om een vraag te bedenken waar eigenlijk geen antwoord op te geven is?
Joy: Ik weet er wel 1! Als het over je geslacht gaat….Wat is normaal?
Kai: Dat wat de meerderheid doet of vind?
Joy: En wat als de meerderheid nou abnormaal is of doet? Blijft het dan normaal?
Joy: Cultuur bepaalt hoe je tegen de wereld aan kijkt en dat is anders dan in een dorp als Waterland waar iedereen elkaar kent dan in een grote stad zoals Amsterdam waar mensen elkaar niet echt kennen. Dus waar je woont en hoe je je bemoeit met de mensen om je heen bepaalt hoe je denkt en kijkt naar de wereld.
Kun je ook geen cultuur hebben?
Raaf: Nee, als je alleen in een bos woont dan heb je ook je eigen gewoontes; dan is dat je eigen cultuur. Je kunt niet, niet een cultuur hebben.
Robin:  een berg is natuur
Raaf: niet als je er een mijn in maakt
Soulaimane: Ik draag soms een djellaba. Dat is niet vanwege mijn Islamitische geloof maar vanwege de Marokkaanse cultuur. In Nederland voel ik me een Marokkaan, in Marokko voel ik me een Nederlander.
Younes: Cultuur kan veranderen, het geloof staat vast in het heilige boek.
Shakira: Maar iedereen haalt weer wat anders uit het geloof.

Vragen Verdiepen Verbinden Verwonderen






Filosoferen met kinderen dus.

Tegeltjes-wijsheid over LIEFDE

Maak er zelf ook één...


Heikele onderwerpen



 “Een op de negen leraren vermijdt gevoelige onderwerpen,” aldus NOS Nieuws.

Volgens een onderzoek van DUO onder 2200 schoolleiders en leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vindt 40% de integratie mislukt en vermijdt 11% heikele onderwerpen (NOS nieuws 1 februari 2017).

Het lijdt geen twijfel dat met de razendsnelle ontwikkelingen en veranderingen in de wereld het soms moeilijk bij te houden is waar gevoeligheden bij mensen kunnen liggen.
Het maakt onzeker en leidt er toe dat we soms dan maar geen gesprek aangaan, want het kon weleens uit de hand lopen.
En trouwens ,wat weet je nou van je Syrische buurman, je vriendelijke collega of je stille buurmeisje? Misschien zijn zij wel PVV-ers of voor Trump, of misschien zijn het wel moslims met radicale opvattingen. Mensen met in jouw ogen controversiële ideeën. Voor leerlingen geldt diezelfde reserve. Wat weet je nu eigenlijk van ze?

De veilige route is dan maar niet al te zeer doorvragen naar meningen of overtuigingen van vreemden. Laten we de vrede bewaren en hopen dat het goed zal komen.
En heel vaak is dat een goede strategie. Maar er is aan de andere kant ook weer teveel aan de hand om niet het gesprek met je leerlingen aan te gaan. Het is des te belangrijker, nu wereldbeelden zo met elkaar botsen, de wereld een dorp is geworden en we weliswaar de grenzen kunnen sluiten, maar de samenlevingen niet kunnen ontvlechten.

Hoe hierover in gesprek te gaan met elkaar? Wij gebruiken daarvoor de filosofische methode. Eigen en andermans overtuigingen onderzoeken op een zo open  mogelijke manier. Gelukkig leven we in een land waar ieder recht heeft op zijn eigen mening, hoe abject of verwerpelijk we die soms ook vinden. Meestal, is onze ervaring, blijkt na een goed onderzoek over een opvatting van een leerling die aanvankelijk onaanvaardbaar lijkt, dat de redenen die zo’n leerling geeft wel begrijpelijk en plausibel kunnen zijn. Maar soms niet gebaseerd op feiten.

Ga met elkaar die meningen en feiten onderzoeken en laat ook jezelf verrassen door nieuwe inzichten die je aangereikt worden door de klas. Wij filosoferen met kinderen en jongeren over vele heikele onderwerpen of ze nu politiek of seksueel van aard zijn. En een filosofisch onderzoek uitgevoerd met een open houding en feitelijk onderbouwd, doet wonderen. Het haalt de angel uit een debat en het laat vaker wel dan niet iemand zijn mening herzien.

Het adagium van de filosofen Immanuel Kant (1724-1804), “Durf te denken”, en Socrates (469-399 v. Chr.) “Ik weet alleen dat ik niets zeker weet”, zijn belangrijke hulpmiddelen om fundamenteel met elkaar in gesprek te gaan.


Maaike Merckens, WonderWhy

Alle voordelen van FMK op een rij


Het blijft moeilijk om mensen te overtuigen dat FMK of filosofie zelf, als werkvorm, absolute en intrinsieke waarde heeft. Zoals gym en kunstonderwijs en rekenen dat hebben. Toch zijn wij hiervan overtuigd, in de nasleep van millennia-oude culturen waarin filosofie een prominente plaats had ten opzien van Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

FMK heeft positieve resultaten te over. Zelfs wetenschappelijk onderzocht! Mocht je echt secundaire argumenten nodig hebben om overtuigd te zijn van het nut van filosofie, dan staan ze hier op een rij. Van A tot Z.


 • Anti-radicalisering. Wie trots is op zijn eigen identiteit, wie erkend wordt, hoeft zich niet af te zetten tegen een ander. Wie nadenkt en zélf, autonoom, leert te kiezen voor wat hij/zij wil geloven, zal niet als een mak schaapje ten prooi vallen aan radicalisme/extremisme. Wie filosofeert komt uit bij positieve geweldloze waarden, die in welk geloof dan ook te vinden zijn. (Uiteraard bieden we geen 100% garantie i.v.m. complexiteit problematiek.)
 • Burgerschap in actie.
 • Cognitieve vaardigheden, die zich meetbaar extrapoleren in andere vakken, zoals taal en rekenen.
 • Democratie in actie.
 • Emotionele controle. Want er wordt eerder gesproken over emoties dan dat ze tot geweld leiden.
 • Filosofie als cultureel erfgoed an sich.
 • Gedrag verbeteren. Nadenken over gedrag heeft invloed op gedrag.
 • Homoseksualiteit bespreekbaar maken (verplicht onderwerp in het onderwijs)
 • Intelligentie. Meetbaar als IQ. Soms wel 7 punten! 
 • Kritisch denken. De lesvorm die zich richt op het versterken van argumenteren en logisch redeneren.
 • Luistervaardigheid. Want zonder te luisteren kun je niet reageren op de ander.
 • Moreel onderwijs. (Moral education). Ethiek. Wanneer ben je een goed mens?
 • Natuur: bottom-up, onopgelegd milieu-bewustzijn.
 • Onderzoekend leren. Zélf ontdekken wat je vindt, wat je nog moet weten om tot een beslissing te komen.
 • Pesten: thema.
 • Queeste naar waarheid
 • Respect voor elkaars andere mening.
 • Spreekvaardigheid. Kom maar eens echt uit je woorden door precies te zeggen wat je bedoelt!
 • Tolerantie naar onderlinge verschillen. Want iedereen mág een andere mening hebben en niemand heeft de waarheid in pacht.
 • Uitdaging voor verveelde hoogbegaafden.
 • Verwondering. Kinderen stellen nog vragen, zijn nog open, nieuwsgierig en ze kunnen zich nog verwonderen. Dit houd je levendig door filosofie bestaansrecht te geven als vak/denkvorm.
 • Wijsheid. Diepgang, tegen de kortzichtigheid. We leren dóór te vragen. De wereld is niet zwart-wit, maar oneindig kleurrijk.
 • Youtube, wetenschap of ouders. Wat is de waarheid? Kritisch bronnenonderzoek is onmisbaar in deze tijd.
 • Zelfvertrouwen. Want iedereen mag vinden wat hij vindt en niemand heeft gelijk.


Sabine Wassenberg
www.wonderwhy.nl

Reflecties bij les over ethiek


Deze vijf ethische casussen gebruik ik in een les over ethiek. Allereerst leg ik uit dat ethiek een deel van de filosofie is en gaat over vragen over goed en kwaad. Wanneer ben je een goed mens? Wanneer doe je het goede? Wat mag wel en wat moet zelfs, niet volgens de wet maar volgens jou?

Ik laat de kinderen zelf voorbeelden geven. Ze komen bijvoorbeeld  met kinderarbeid of iets concreets uit de klas: hoe moet je omgaan met ruzie? Mag je klikken bij de juf of niet?
Sommige klassen blijken vooral veel voor punten te doen. Hier is een Turks en ook een Arabisch woord voor, de morele punten die je scoort gedurende je leven door je gedrag. Een engeltje op de ene schouder noteert je positieve gedrag en een duiveltje op de andere schouder je slechte gedrag. Natuurlijk zijn ook zij het die je het goede dan wel het slechte pad proberen op te duwen. Kinderen nemen deze twee figuren vaak heel letterlijk. Maar ze doen het niet alleen voor de punten. Ook gaat het ze wel om de mensen zelf.
In groep 8 geven kinderen zich helemaal over aan deze totaal gestileerde en absolute gedachte-experimenten. Het gaat erom dat ze nadenken over de waarden die erachter verscholen liggen. Ik teken een weegschaal op het bord en noteer de overwegingen die meespelen aan beide kanten. Dan is het aan hen om af te wegen wat het 'zwaarst' is.
Ethiek lijkt ver weg. Dit komt nooit voor hoor, zeg ik er geruststellend bij. Vooral in het geval van het vlot (casus 3). Maar ik realiseer me dat het niet zo is. Elke dag hebben we eigenlijk de vlot-situatie. Elke dag! We kiezen alleen steevast voor ons eigen lot, onze eigen kinderen, ons bloed, onze familie, en laten hiervoor vreemden, in grote getale, in de steek. Zij mogen sterven, zinken, van armoede en honger, omdat wij liever ons geld besteden aan onze eigen familie.
Ook de casus over liegen (casus 2) is ingewikkelder en actueler dan je in eerste instantie zou denken. Kinderen zijn vaak goed ingepeperd met het idee dat ze niet mogen liegen. Maar wat als de andere waarde op de weegschaal 'helpen' of zelfs 'redden' is. De vraag is natuurlijk altijd wat het verhaal hierachter precies inhoudt. Wie is diegene aan de deur? Waarom wordt hij gezocht door die tweede man? Wie van hen twee is the good guy?
Kunnen we degene aan de deur vertrouwen en binnenlaten om te helpen, is de vraag. Dit doet me pijnlijk denken aan de situatie met vluchtelingen aan de landsgrenzen, of de denkbeeldige grenzen in asielzoekerscentra. Laten we ze binnen? Gaan we ze helpen? Kunnen we ze vertrouwen? Laten we ze schuilen achter onze bank?
Ethiek gebeurt elke dag, elke minuut, elke seconde. Continu maken we keuzes, bewust of onbewust. Door te handelen of juist door niets te doen. We kiezen tussen twee kwaden. Soms minimale dilemma's, soms onmogelijke. Tussen ons eigen belang en dat van een vaak onzichtbare ander.

Sabine Wassenberg
www.wonderwhy.nl 

Kritisch denken


BEWIJZEN 

Wanneer is iets nou eigenlijk 'waar' te noemen? Als iemand bijvoorbeeld zegt dat er rode kikkers bestaan, wanneer heeft hij dat dan 100 % bewezen?

Hoe bewijs je dat dit wel waar is?

1. Er bestaan rode kikkers.

2. a. Kaboutertjes bestaan.
    b. Kaboutertjes bestaan niet.

3. Alle mensen hebben een neus.

4. Alle mensen hebben een hart.

5. In de aarde zit magma.


Hoe bewijs je dat dit niet waar is?

1.     Alle paarden hebben vier benen.

2.   Big Foot bestaat niet.

3.     Er bestaan rode kikkers.

4.  Er zijn mensen slimmer dan Einstein.



Logica gebruik je om logisch te redeneren. Het gaat erom of je argumenten kloppen en of de zinnen die elkaar opvolgen op een goede manier op elkaar aansluiten.
Je moet op een zinnige manier op elkaar ingaan.  
Wat vind je bijvoorbeeld van deze zin: Apen zijn lieve dieren, want ik ga morgen om 10:00 uur op vakantie en mijn moeder houdt van patat.


LOGICA

De zinnen volgen elkaar snel op in een gesprek. Vaak gekoppeld door een woord zoals 'want' of 'omdat', maar soms laten ze dit weg. De vraag is: slaat het ergens op? Is het wel een goed argument? 
Waar we nu op ingaan is niet of iets WAAR is, maar of iets LOGISCH KLOPT of niet.

 Alle mensen op de wereld zijn slecht, want in de krant staat dat er een vechtpartij was in Italië.

Ik heb nog tien minuten nodig om naar school te lopen. Als ik nu niet wegga, dan kom ik straks te laat, want het is al 8.20 uur.

Jij bent ook altijd zo sloom, want je zegt nooit iets.

Op aarde bestaat zwaartekracht. Want nooit is het voorgekomen dat als je een bal in de lucht gooit, hij niet meer omlaag valt. 

"Er zijn maar weinig kinderen die tekenen een leuk vak vinden."
 "Nee, hoor, want Marie en Achmed vinden het heel leuk."

Apen houden van bananen, want ik zag een aap een banaan eten.

"Sommige honden zijn lief."
"Nee hoor, want ik heb een hond gezien op tv die een kind beet." 

Apen zijn lieve dieren, want ik ga morgen om 10:00 uur op vakantie en mijn moeder houdt van patat.




Opdracht: schrijf iets op wat helemaal niet logisch is. 




Voor meer lessen ter bevordering van het kritisch denken, vooral gericht op plusklassen en op voortgezet onderwijs, lees: Ik zag twee apen wetenschapen



Wat is er 'mis' met academische filosofie?

Natuurlijk is het niet echt heel erg 'mis'. Ik heb met veel plezier filosofie gestudeerd aan de UvA, een prachtige studie, leuke docenten en een te gekke ervaring. In die periode leerde ik ook filosoferen. Dat wil zeggen: zelf nadenken over filosofische vragen. Maar dit gebeurde vooral met mijn vrienden tijdens het avondeten en de uurtjes daarna met een glaasje wijn, niet zozeer in de colleges die we kregen. Deze waren gericht op het begrijpen van de werken van vooraanstaande filosofen. Dit gaf een kader, een voorbeeld, de schouders waarop we ooit konden gaan klimmen. Dit gaf begrip van de geschiedenis der denkers, het ontstaan en de ontwikkeling van tijdsgeesten tot en met de huidige.

Maar bij het doceren van filosofie als zodanig, de canon der filosofische literatuur, ben je in feite bezig met de overdracht van literatuurgeschiedenis. Hiermee leid je iemand op tot een literatuurkenner, niet tot filosoof. Je bent namelijk niet bezig met het aanleren van het filosoferen zelf. Dit laatste doe je door simpelweg een filosofische vraag te stellen en hier samen over na te denken. Zo scherpt een leerling zijn/haar denken, ontwikkelen de aangeboren(?) logische vaardigheden zich en ontwaakt een palet aan waarden en overtuigingen waarin de leerling zelf gelooft.

Alleen zo kun je de leerling als autonoom denkend wezen in zijn kracht zetten. Weliswaar kan er op de academie ook wel een voorbeeld behandeld worden. 'Kijk, zo dacht Kant erover.' Maar wil je filosofen kweken, zélfdenkende schepsels klaarstomen voor de arbeidsmarkt, dan is hiervoor een veel directere route: zelf laten filosoferen. Net als met kinderen, scholieren. Ook studenten op de universiteit. En hier zou, náást uiteraard de behandeling van de filosofische literatuur-canon, veel meer nadruk op moeten liggen.

Daarbij is het met filosofische teksten zo dat je het pas echt begrijpt als je er zogenaamd klaar voor bent. Dit klinkt raar, maar ik hoor mensen vaak zeggen dat ze dezelfde filosoof in verschillende periodes van hun leven hebben gelezen en iedere keer weer iets anders uithalen en bovendien de indruk hebben dat ze een steeds dieper begrip krijgen. Zo kan iemand die geen moeder is zich waarschijnlijk niet precies indenken hoe het is om een moeder te zijn. Zo vallen de filosofische inzichten die filosofen in hun boekwerken uit de doeken doen pas in vruchtbare aarde als er voldoende wijsheid aanwezig is om dit inzicht ook op te roepen of aan te raken bij de lezer. Zo kan een student dus pas een Aha-erlebnis hebben als hij het op een bepaalde manier her-kent en daarmee dus op een dieper niveau begrijpt dan alleen tekstueel te weten wat er staat.
De vraag is of je dit soort Aha-erlebnissen bij 18-jarigen wel kunt oproepen. In het beste geval hebben de studenten deze continu, in het slechtste geval nooit. Ikzelf dacht na afloop van mijn studie, op mijn 23e, zo groen als gras: 'Zo, ik zou nu opnieuw filosofie moeten gaan studeren, misschien zou ik het nu beter snappen.'
Maar hoe creëer je die vruchtbare bodem voor die inzichten? Hoe maak je iemand filosofisch volwassener? Hoe voed je wijsheid? Hoe stoom je ze gaar voor Aha-erlebnissen?

Door ze heel veel dikke boeken te laten bestuderen? Of door ze gesprekken te laten voeren over de filosofische vraagstukken zelf?
Mijn voorkeur moge duidelijk zijn. Allebei. En vooral het tweede niet vergeten.

Sabine Wassenberg
www.wonderwhy.nl






Het verschil tussen discussiëren en filosoferen

Natuurlijk lijkt het op elkaar: discussiëren en filosoferen. Als we kinderen vragen wat ze denken dat filosoferen is, in de eerste les, dan komen ze er vaak mee. 'Iets van discussiëren over een onderwerp.' Zelfs als ze al een paar lessen gehad hebben dan is het vaak wat ze denken dat filosofie is: discussie over een thema, waarbij je verschillende meningen kunt hebben.
En ja, een groot deel van de les filosofie bestaat inderdaad uit de activiteit van het discussiëren. En ongetwijfeld, als men discussieert, komt er ook een beetje filosofie kijken in de hoofden van de discussievoerders. Maar wat is dan precies het verschil?

Bij filosofie, de activiteit van het filosoferen, ben je aan het nadenken over filosofische vragen. Niet over praktische vragen. Je kunt discussiëren over feiten, welles nietes, en je kunt discussiëren over wat je vanavond gaat eten, spruitjes of spinazie. Dit is geen filosofie.
Bij filosofie duik je in een filosofische vraag en hierdoor word je gedwongen om de betekenis van de begrippen die in de vraag staan te onderzoeken. 'Kunnen computers leren denken?' leidt tot een onderzoek naar wat we precies onder 'denken' verstaan. Als je het goed doet moet je ook met je gesprekpartners (of met jezelf) nagaan wat we precies onder computers verstaan (is een wekkerradio ook een computer?) en dus vanaf wanneer hun processen 'denken' zou noemen. Ook kun je ingaan op het woordje 'leren': wat bedoelen we daarmee? Is leren niet typisch iets voor levende wezens, organismen, of is geprogrammeerd worden ook een vorm van leren? En trouwens, worden ook levende wezens niet in feite 'geprogrammeerd'? Ook kun je nog vallen over het woordje 'kunnen'. Als je echt op elke slak zout wilt leggen, is de vraag namelijk: beantwoord je de vraag met 'ja' als er één computer het 'kan' of als álle computers het kunnen? En als de computer kapot is, wat is dan de status nog van 'kunnen'?

Zo zie je maar, je kunt doordraven. Maar dit zou wel een grondige analyse zijn van de filosofische vraag. Tijdens het beantwoorden van de vraag komt er discussie boven, als gespreksvorm, maar het typische van het filosoferen is dat de concepten bevraagd worden. De nadruk ligt dus op de vraag, op het onzekere, het onderzoeken (bij filosofie), en niet op de antwoorden die tegen elkaar opboksen (bij discussie).

Sabine Wassenberg
www.wonderwhy.nl

Verwerkingsopdracht bij les Dit ben ik...

Maak een zelfportret met alles wat bij jou hoort.
Teken je hele portret zelf... óf... in silhouet:



ETHISCHE KWESTIES

Ethiek: Kiezen tussen twee waarden


Uit welke waarden moet je kiezen en welke kies je en waarom?


 





































Casus 1: Helpen 


Situatie: Je wint de 6 miljoen in de postcodeloterij. Je moeder werkt in Zimbabwe als arts en ziet dagelijks mensen doodgaan aan ziektes die goed te behandelen zijn maar waar geen geld voor is. Met dit geld kan ze een ziekenhuis bouwen en medicijnen kopen. Moet je dit geld aan je moeder geven om daar de mensen in Zimbabwe mee te redden?


Casus 2: Liegen


Je hebt geleerd: je mag niet liegen. Je zit thuis. Plotseling klopt er een man aan de deur. Hij draagt een snor en een pet. Hij vraagt of hij zich even achter je bank mag verstoppen want er zit iemand achter hem aan. Je helpt hem: het mag. Dan klopt er nog een man aan de deur. Hij vraagt of je een man hebt gezien die een snor en een pet draagt. Wat doe je?



Casus 3: Redden


Stel je bent op een meer. Een heel groot meer. Op dat meer zie je twee vlotten drijven. De ene helemaal links van je en de andere helemaal rechts. Nu is het zo dat ze allebei aan het zinken zijn. Op het ene vlot ligt je eigen kind. Die kun je redden, als je nu gaat zwemmen. Op het andere vlot liggen drie kinderen, van je buurvrouw. Die zou je ook kunnen redden, maar dan kan je niet meer naar je eigen kind. Je moet kiezen. Allebei de vlotten ga je niet halen. Alle kinderen kunnen niet zwemmen. Er is geen telefoon en er is niemand anders in de buurt. Wie red je?

--Nu liggen er ineens 10 kinderen op dat andere vlot. Wie red je nu?

--En nu liggen er 100. Wie red je nu?


Casus 4:  Kopen

Je wilt een nieuwe broek kopen. Een leuke broek kost maar 30 euro, alleen je hebt net op het nieuws gezien dat het bedrijf, het merk van die broek, hun kleren laten maken door middel van kinderarbeid in China. Oftewel: kleine kinderen van ongeveer 7 jaar zijn hier onder benarde omstandigheden aan het zwoegen voor deze broeken. De andere broek die je leuk vindt is van een ander merk en die kost 100 euro.


Casus 5: Een wet maken

Roken is niet goed voor je gezondheid. Jij bent minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Je bedenkt je dat al die rokers een risico lopen op ziektes. Daarom doe je een voorstel in de Tweede Kamer waarin roken en dus pakjes sigaretten in Nederland verboden worden. Toch zal niet iedereen het met je eens zijn in de Kamer, want sommige mensen roken zelf ook... Wat doe je?




© www.wonderwhy.nl




VRAGEN VOOR FILOSOFISCHE INTERVIEWS

-->

Zijn dromen bedrog?

Bestaat de ware liefde?

Is iemand die in feeën (of: spoken, engelen, kabouters) gelooft gek?

Zitten gevoelens in je hart?

Zijn zwart en wit kleuren?

Kun je de tijd stilzetten?

Zal er ooit vrede op aarde zijn?

Waarom mogen kinderen van elf nog geen autorijden?

Moeten gewelddadige games verboden worden?

Heeft een komkommer gevoel?

Zijn kinderen egoïstischer dan volwassenen?

Zou je voor altijd willen leven?

Is er leven na de dood?

Ben je een moordenaar als je een bloem plukt?

Wat is geluk?

Wat is de zin van het leven?

Moeten sigaretten verboden worden?