Alle voordelen van FMK op een rij


Het blijft moeilijk om mensen te overtuigen dat FMK of filosofie zelf, als werkvorm, absolute en intrinsieke waarde heeft. Zoals gym en kunstonderwijs en rekenen dat hebben. Toch zijn wij hiervan overtuigd, in de nasleep van millennia-oude culturen waarin filosofie een prominente plaats had ten opzien van Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

FMK heeft positieve resultaten te over. Zelfs wetenschappelijk onderzocht! Mocht je echt secundaire argumenten nodig hebben om overtuigd te zijn van het nut van filosofie, dan staan ze hier op een rij. Van A tot Z.


 • Anti-radicalisering. Wie trots is op zijn eigen identiteit, wie erkend wordt, hoeft zich niet af te zetten tegen een ander. Wie nadenkt en zélf, autonoom, leert te kiezen voor wat hij/zij wil geloven, zal niet als een mak schaapje ten prooi vallen aan radicalisme/extremisme. Wie filosofeert komt uit bij positieve geweldloze waarden, die in welk geloof dan ook te vinden zijn. (Uiteraard bieden we geen 100% garantie i.v.m. complexiteit problematiek.)
 • Burgerschap in actie.
 • Cognitieve vaardigheden, die zich meetbaar extrapoleren in andere vakken, zoals taal en rekenen.
 • Democratie in actie.
 • Emotionele controle. Want er wordt eerder gesproken over emoties dan dat ze tot geweld leiden.
 • Filosofie als cultureel erfgoed an sich.
 • Gedrag verbeteren. Nadenken over gedrag heeft invloed op gedrag.
 • Homoseksualiteit bespreekbaar maken (verplicht onderwerp in het onderwijs)
 • Intelligentie. Meetbaar als IQ. Soms wel 7 punten! 
 • Kritisch denken. De lesvorm die zich richt op het versterken van argumenteren en logisch redeneren.
 • Luistervaardigheid. Want zonder te luisteren kun je niet reageren op de ander.
 • Moreel onderwijs. (Moral education). Ethiek. Wanneer ben je een goed mens?
 • Natuur: bottom-up, onopgelegd milieu-bewustzijn.
 • Onderzoekend leren. Zélf ontdekken wat je vindt, wat je nog moet weten om tot een beslissing te komen.
 • Pesten: thema.
 • Queeste naar waarheid
 • Respect voor elkaars andere mening.
 • Spreekvaardigheid. Kom maar eens echt uit je woorden door precies te zeggen wat je bedoelt!
 • Tolerantie naar onderlinge verschillen. Want iedereen mág een andere mening hebben en niemand heeft de waarheid in pacht.
 • Uitdaging voor verveelde hoogbegaafden.
 • Verwondering. Kinderen stellen nog vragen, zijn nog open, nieuwsgierig en ze kunnen zich nog verwonderen. Dit houd je levendig door filosofie bestaansrecht te geven als vak/denkvorm.
 • Wijsheid. Diepgang, tegen de kortzichtigheid. We leren dóór te vragen. De wereld is niet zwart-wit, maar oneindig kleurrijk.
 • Youtube, wetenschap of ouders. Wat is de waarheid? Kritisch bronnenonderzoek is onmisbaar in deze tijd.
 • Zelfvertrouwen. Want iedereen mag vinden wat hij vindt en niemand heeft gelijk.


Sabine Wassenberg
www.wonderwhy.nl