Lesboek Liefde, relaties en seksualiteit

Het boek is uit! Het lesboek Kinderen en...Liefde, relaties en seksualiteit ligt nu bij uitgeverij Kwintessens klaar om besteld te worden. Geschreven door Maaike Merckens en Sabine Wassenberg van WonderWhy.
Docenten krijgen in deze lesmethode uitgelegd hoe zij met een Socratische houding (van niet-weten) onderwerpen kunnen bespreken rondom de thema's liefde, relaties en seksualiteit. Het is een aanvulling op het biologische verhaal over voortplanting.


Ieder onderwerp wordt op een open manier benaderd. "Waarom gaan we niet bloot naar school?" of "Kan een baby in de buik al denken?" voor de jongste klassen. "Wie bepaalt er wat mooi is?" en "Hoe weet je of je iemand op het internet kan vertrouwen?" En "hou je van jezelf, zoals je van een ander houdt?" of "Is homofilie aangeboren?" voor oudere kinderen. De thematiek gaat van bloot, schaamte, via knuffelen, geslachtsdelen, verliefd zijn, kinderen krijgen, vriendschap, schoonheidsidealen, internet, identiteit, naar grenzen stellen ("stop hou op!") en homofilie.
Er zitten verhaaltjes bij, opdrachten, spelletjes, filmpjes en werkvellen, maar bij alle thema's is het de bedoeling dat de docenten zelf filosofische groepsgesprekken houden met hun klas, zodat de onderwerpen bespreekbaar worden. De lesvorm 'filosoferen' dient ervoor om een open, niet moraliserende houding te creƫren, waarin de kinderen zelf hun eigen mening kunnen ontdekken en zich eerlijk kunnen uiten, zonder dat er een goed of fout door de leraar wordt verkondigd. We bieden ook trainingen aan voor de docenten van scholen die het boek (voor alle leergangen) kopen, om ze vertrouwd te maken met deze gespreksvorm.

Soms gaat het in die training om het taboe-doorbrekende. Het leren om kinderen de ruimte geven om te praten over iets waarvan de docent zelf altijd heeft geleerd dat het taboe is. Dat is nogal een stap. Maar openheid hierover kan veel onheil in de toekomst voorkomen. Beter nu een omgeving waarbinnen de thema's rustig aan de orde komen, dan later ineens verkrampt over veilig vrijen beginnen.
De niet-normatieve houding kan ook inhoudelijk erg van belang zijn. Om een voorbeeld te geven: als een kind van mening is dat homoseksualiteit ongezond is, dan kan het beter zijn om niet tegen het kind in te gaan. Doet de docent dat wel, dan weet het kind alleen maar dat hij/zij hierover zich voortaan stil moet houden, en bijvoorbeeld dat zijn/haar ouders hierover anders denken dan de leraar. Het alternatief is doorvragen: Hoe zit dat dan? Wat is gezond? Wat is ongezond? Kan iemand er iets aan doen als hij/zij homo is? Is het dan juist wel of juist niet aangeboren? Stel je voor dat jij het zelf was, wat zou je dan doen?

Het boek is te bestellen via uitgeverij Kwintessens: klik hier.