Burgerschapsles

'Scholen worstelen met burgerschapsles' leest men vanochtend o.a. op NRC.nl en Nu.nl.

Scholen schijnen een zware tobber te hebben aan de verplichting aandacht te besteden aan burgerschap. Toch zijn er programma's voor ontwikkeld, zoals het Vreedzame Schoolproject, dat hier en daar wordt uitgevoerd en dan ons eigen Burgerschapsprogramma (over je rol en verantwoordelijkheid in de maatschappij) en het Identiteitsprogramma (meer over geloof en cultuur).

Op de website van Leraar 24 staat hierover een informatief docu-filmpje. (Klik in de rechterbovenhoek)
Dit filmpje is gemaakt n.a.v. een paar lessen op de Eerste Montessorischool de Wielewaal in Amsterdam Zuid.