Les over de technologie van nu en de toekomst


       Is genetisch gemanipuleerd voedsel goed?
       Mogen dierproeven voor make-up-tests?
       Mogen dierproeven voor wetenschappelijke experimenten?
       Is economie belangrijker dan natuur/milieu?
       Is het erg als mensen de klimaatverandering hebben veroorzaakt door de CO2-uitstoot?
       Zijn chemische wapens toegestaan?
       Mag Google alles van ons weten?
       Moeten we onze privacy opofferen voor veiligheid?
       Is er een risico dat robots de wereld gaan besturen in de toekomst?
       Zou het erg zijn als mensen gekloond werden?
       Wat vind je van het genetisch manipuleren van mensen?

Werk in groepjes van 2-3. Eén persoon is de interviewer, die de vragen stelt. Bij ieder antwoord gaat de interviewer dóórvragen, hij/zij maakt het de andere zo moeilijk mogelijk en zorgt dat de ander diep moet nadenken. Ga zo lang mogelijk door, daarna ga je door met een volgende vraag.