NRC Next

We proudly present.... WonderWhy in the media (again)!
Een snel stuk van Francisca Wals, gepubliceerd op 4 feb 2014, voor de NRC Next lezers onder ons. In een razend tempo zet Francisca verschillende meningen tegenover elkaar, voornamelijk over de vraag of Kinderfilosofie wel diepgang heeft en of het überhaupt wel ergens op slaat. Dit naar aanleiding van de merkbare groei van kinderfilosofie in ons land.
Het zou een hype zijn. Maar wij van WonderWhy vinden uiteraard dat deze "hype" geen eendagsvlieg zal blijken, maar het begin is van een gestage ontwikkeling die Filosofie op alle basisscholen als vaste leerlijn in het curriculum zal opnemen. Zo.

En ja, ook zijn wij uiteraard van mening dat Kinderfilosofie in de klas, mits goed begeleid door de docent, zeker goede kwaliteit kan bezitten. Al is Menno Lievers daar skeptisch over. Wij hebben het proefondervindelijk bewezen.

Lees zelf maar.
Sabine Wassenberg