Filosoferen bij de Weekendacademie

Op zondag naar school?
De leerlingen van de Weekendacademie vinden het heel gewoon. Op deze manier krijgen zij extra huiswerkbegeleiding en allerlei kansen zich nog verder te ontplooien. Zo komen er iedere week gasten vertellen over hun beroep. Van een brandweerman tot een marketing-expert, van een computer-engineer tot een filosoof, allemaal geven ze de leerlingen een uurtje een idee over wat hun beroep inhoudt.
Dat biedt perspectieven!

De filosofen van WonderWhy zijn ook te gast geweest bij de Weekendacademie. Om een indruk te geven wat wij als filosofen doen, op allerlei scholen in de klas, gingen we in groepjes filosoferen. De vraag die we behandelden was: kunnen dieren ook denken?
En zonder ook maar enige filosofische voorkennis of introductieles, filosofeerden de leerlingen er op los. De een had een grotere mond dan de ander, zoals altijd, maar iedereen kreeg een idee wat filosoferen nou is: nadenken over vragen waarop geen eenduidig antwoord is. Eerst moet je in elk geval nog een hele hoop subvragen beantwoorden. Wat versta je onder denken? Wat versta je onder dieren? wat precies is het verschil tussen het denken van mensen en datgene wat dieren in hun hoofd doen?


Een lesje hersenskraken. Wat minder praktisch dan websites bouwen, journalistiek schrijven of ondernemerschap, maar als je goed leert denken, kun je daar altijd wat mee, wat je ook later gaat doen.