Identiteit, True Self, Spiritualiteit en Kunst


Op de MiX Academy, prive kunstopleiding op het Rokin in Amsterdam, heeft Sabine van WonderWhy de afgelopen twee woensdagen workshops van een dag gegeven: filosoferen. Voor studenten (18-26 jr) die voornamelijk visueel creatief bezig zijn was het interessant om eens stil te staan bij de termen die ze in het leven gebruiken. Identiteit is een belangrijk thema, de "i" in "MiX", voor iedereen en met name voor hen die in een confronterende opleiding als de MiX bezig zijn met zelf-ontplooiing. Zoals op de website van de MiX al staat aangegeven, heeft het worden van een kunstenaar ook te maken met het vinden van je zogenaamde True Self. Maar wat is dat dan, een True Self? En bestaat er dan ook een Untrue Self?

We filosofeerden in twee hele dagen over wat identiteit eigenlijk is, hoe het gevormd wordt, of hierbij ook nog zoiets als een vrije wil een rol speelt, en of er onder de identiteit van ieder mens ook nog een soort 'rust' te vinden is. Hoe het True Self een plek krijgt in deze identiteit, is een imago iets dat bij je True Self hoort of is het fake?

Spiritualiteit was een thema dat voor iedereen iets anders betekende en we analyseerden hoe de mysteries in de wereld en de ongrijpbare drijfveren van het leven een rol speelden in ieders werk. Vervolgens filosofeerden we over Kunst. Wanneer is iets Kunst en waar is het goed voor? De studenten trokken commerciële kunst en autonome kunst uit elkaar en zagen toch weer overlap, en ondertussen dacht iedereen er het zijne of hare van, in verband met zijn/haar eigen manier van werken. Het was mooi om te zien hoe zij allemaal zelf in hun eigen ontwikkeling zitten en zichzelf positioneren in de discussie.
Oprechtheid, passie, innerlijke rust, gevoelens kanaliseren, vanuit jezelf en voor jezelf werken, en een gevoel van 'zo moet het zijn' waren voor de studenten de manier om tot hun kunstuitingen te komen.

En bescheiden als ze zijn, ze noemen hun eigen werk nog geen Kunst. Ze zijn in opleiding, al verkopen sommigen wel al hun werk.