Vorming

De Eerste Kamer heeft advies gevraagd aan de Onderwijsraad. Wat staat op de agenda? De vorming van kinderen. En terecht natuurlijk. Persoonlijkheidsvorming, morele vorming, werd het ooit nog door de Kerk in het onderwijs gegoten en nu niet meer? Hoe dan ook, we mogen het niet vergeten. Want de kinderen van nu maken de maatschappij van later, dus ze kunnen maar beter het hart op de juiste plaats hebben zitten. En dat gaat niet helemaal automatisch....
Dit was nieuws van kortgeleden.

WonderWhy sluit zich hier volledig bij aan. Bovendien hebben wij ook de bescheiden mening dat Filosoferen met Kinderen over Identiteit voor een dergelijk doeleinde een ideale methode is. Natuurlijk zal ook gewoon in het dagelijkse onderwijs aandacht besteed moeten worden aan vorming, maar een grondige reflectie op de eigen identiteit en persoonlijke waarden, vormt een mooie basis hiervoor.

Behalve filosoferen over de identiteit van de kinderen zelf, kun je ook toespitsen op morele vorming. Schotel kinderen maar ethische dilemma's voor, en laat ze denken, denken, denken. Hersens kraken, en bedenken waarom zij in díe situatie verontwaardigd zijn, waarom zij voor of juist tegen genetische modificatie of klonen zijn en waarom zij het 'niet willen kwetsen' boven 'de waarheid vertellen' verheffen. Wat zijn de normen en waarden van de kinderen zelf? Laat ze het maar bedenken!

Op LinkedIn voert Sabine een gesprek binnen de groep Burgerschapsvorming over de burgerschapsvorming in het onderwijs. Lees hier mee.