Filosoferen over Identiteit in Amsterdam West

Goed nieuws voor alle basisscholen in Amsterdam West (Binnen de Ring)!
En wij vinden het zelf natuurlijk ook heel erg leuk.

Het stadsdeel AWBR heeft besloten om voor ALLE basisscholen aan groep 8 de lessenserie Filosoferen met Kinderen over Identiteit aan te bieden. Dit programma gaat over identiteit, cultuur, geloof, meningen, waarheid, wetenschap, respect, gelijkheid en nog veel meer. Kinderen filosoferen zélf, en leren zo hun eigen mening te onderzoeken. Door dit te doen groeit het besef dat voor een mening een argument belangrijk is, maar ook dat iemand anders voor zíjn mening net zo goed een goed argument kan hebben. Hoe weet je nou wie er gelijk heeft?

Dit programma wordt aangeboden in het kader van het verplichte thema burgerschap. Iedere school moet aan dit thema aandacht besteden en dit programma is een goede manier om dat te doen.

Wij (Wonder Why) zullen vanaf heden scholen gaan benaderen om nog dit schooljaar en volgend schooljaar het programma in te kunnen plannen. U kunt ons ook benaderen voor meer info of om alvast in te plannen.

Tot in de klas!