Radicalisering en vervreemding

Polarisatie, integratie, vervreemding en radicalisering. In veel stadsdelen van Amsterdam en vele gemeenten in Nederland is het een hot topic geworden. Het is een onderwerp waarvoor actieplannen geschreven worden en projecten uitgevoerd.

Voor het Amsterdamse stadsdeel West zijn wij bezig met de ontwikkeling van projectplannen. Filosoferen met kinderen, jongeren of met volwassenen, is een zeer geschikte methode om mensen te laten nadenken over het eigen standpunt. Om te laten luisteren naar andermans standpunt. En om op een rustige manier (dus niet in de vorm van debat) de eigen aannames en argumenten te onderzoeken. Deze gespreksvorm van het samen filosoferen, de Socratische methode, zetten we nu 2 jaar in voor de behandeling van Burgerschapsthema's, en binnenkort rondom Radicalisering en Vervreemding-thematiek.

Onze bescheiden mening is dat alle stadsdelen en gemeenten deze lesvorm zouden kunnen overwegen om invulling te geven aan de post Integratie, Vervreemding, Polarisatie of Radicalisering.