Over burgerschap

Is filosoferen alleen voor oude mannen met lange grijze baarden? Nee, totaal niet.
Iedereen kan het. Filosoferen is nadenken over vragen waarop geen eenduidig antwoord is. Nadenken en je mening onderbouwen met argumenten.

Volgens wetenschappelijk onderzoek is filosoferen in de klas een toegevoegde waarde op het onderwijs. Filosofielessen hebben positieve invloed op het IQ van de leerlingen, en het denken van de kinderen wordt onafhankelijker en rationeler. Na afloop van onze lessen signaleerden de leerkrachten ook een tolerantere houding ten opzichte van elkaar.

Vanaf 2006 zijn basisscholen verplicht aandacht te besteden aan burgerschapskunde.
Een serie lessen Filosoferen met Kinderen is hiervoor een adequate invulling.

Op initiatief van het Amsterdamse stadsdeel de Baarsjes is in het voorjaar van 2009 op zes verschillende basisscholen gedurende zes lessen gefilosofeerd onder leiding van een filosoof.

Stadsdeelvoorzitter de Baarsjes, Godfried Lambriex:

Het leert kinderen twijfelen aan het vanzelfsprekende. Het geeft zelfvertrouwen, want het vraagt moed zelf na te denken.
Het wapent kinderen tegen vooroordelen, onverdraagzaamheid, polarisatie en ook radicalisering. “Ik begrijp wel dat je denkt van de aarde af te kunnen vallen, maar ben het niet met je eens omdat de aarde een bol is”, klinkt toch beter dan “het is fout en dat is mijn mening”.