BOEK: Filosoferen met kinderen over WetenschapFilosoferen met Kinderen over Wetenschap


In het onderwijs vertellen we leerlingen wat de volgens de wetenschap de waarheid is. Toch zijn die waarheden niet altijd helemaal zeker. Niet al te lang geleden geloofden ook wetenschappers nog dat de aarde plat was. En hedendaagse fysici begrijpen niet hoe het precies zit met de kleinste materiedeeltjes of wat er aan het einde van het universum is. 
Terwijl wetenschappers proberen steeds meer werkelijkheid te ontrafelen, is het zeer zinvol als kinderen en jongeren leren reflecteren op het fenomeen wetenschap.
Zo kun je je afvragen: wanneer is een theorie precies waar? Of: zullen we ooit álles weten? Maar ook: moeten er grenzen gesteld worden aan de wetenschap, om niet álles te onderzoeken en uit te vinden (zoals genetische manipulatie of atoombommen)?

Door met jongeren te filosoferen kun je hun aangeboren verwondering prikkelen en hun denken over de wereld om hen heen verdiepen. Je voedt hun zelfdenkend vermogen en leert hen kritisch te argumenteren en te luisteren naar andermans mening. Door te filosoferen houden ze, voordat kennis alle plaats inneemt, ruimte in hun hoofd voor vragen. Zo kunnen ze inzien dat de wereld niet zwart-wit is maar oneindig kleurrijk.
In dit boek vind je een uitgebreide handleiding om te filosoferen met kinderen en jongeren. Tevens vind je er 25 voorbeelden van lessen die een filosofisch gesprek accommoderen over een thema rondom wetenschap of die aansluiten bij bepaalde vakken op school.

Auteurs: Sabine Wassenberg en Maaike Merckens Bekkers
Uitgeverij: Levendig
Het boek is voor 19,95 euro te bestellen bij Uitgeverij Levendig

Het is aan te raden, zoals meer scholen doen, voor middelbare scholen, om dit boek te gebruiken met het hele docententeam en gezamenlijk een training te volgen bij ons, aansluitend op het boek.
Meer info? Neem contact op.