Een bericht voor alle basisscholen, directeuren en docenten in Amsterdam

'Een verstandige vraag is de helft van wijsheid’  (Francis Bacon)

Filosoferen met kinderen als lesprogramma. Docententraining in socratische gespreksvaardigheden bij u op school. Verzorgd door WonderWhy.
Het is allemaal mogelijk in het nieuwe schooljaar.
En het goede nieuws? Voor al deze activiteiten kan subsidie aangevraagd worden onder de Voorziening Lokaal Onderwijs Amsterdam (VLOA). 
 
Er is keuze uit: 
·       Burgerschap en Identiteit: 8 lessen voor bovenbouw en onderbouw over o.a. respect, gelijkheid, cultuur, meningen, waarheid en identiteit. Lees hier meer.
·       Liefde, relaties en seksualiteit: 8 lessen voor bovenbouw en onderbouw (thema's leeftijdsafhankelijk) over  o.a. liefde, geslachten, vriendschap, homoseksualiteit, grenzen en transgender. Lees hier meer.
        
De kosten bedragen 720 euro per serie. Voor deze lessenseries kan het bestuur subsidie aanvragen het hele jaar door, bij de Voorziening Primair Onderwijs, onder het kopje 'bevorderen diversiteit, burgerschap en gedeelde geschiedenis'. Zie hier de info over VPO en lees hier over de exacte gang van zaken wat betreft de aanvraag. 

Training docenten of schoolteams
Tevens verzorgt WonderWhy trainingen. Zodat de leerkrachten zelf de 21st century skills aanleren van het vragen stellen zonder oordeel, het open (groeps-)gesprek leiden zodat ze leerlingen beter leren kennen en zelfdenkzaamheid, wijsheid, tolerantie en kritisch denkvermogen vergroten, en de effecten van de lessenserie nog duurzamer zijn.
Voor de training (1840 euro, 2 dagen voor het gehele docententeam) of een op maat gemaakte training voor uw team, is er geld beschikbaar onder de noemer Lerarenbeurs, die kan hier via deze weg aangevraagd worden.
Doe het nu, want de deadline voor de aanvraag van de lerarenbeurs is 30 april 2015.

Graag horen wij van u of u geïnteresseerd bent in (een van) de programma’s of in (een van) de trainingen. Wij willen u van harte ondersteunen in uw denkproces.

Ditzelfde aanbod geldt ook voor scholen buiten Amsterdam, alleen is per stad de bekostiging weer anders geregeld. 
Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

www.wonderwhy.nl