Ethische vragen de Roos groep 8 - zelfbedacht

IS ROKEN SLECHT?


MAG WILDERS ZIJN MENING GEVEN OVER MAROKKANEN?


KUNNEN MENSEN DIE OUD ZIJN HUN FIETSDIPLOMA HALEN? /OF AUTO RIJDEN?


MAG JE JE KIND SLAAN?


BEN JE EEN SLECHTE MOEDER ALS JE JE KIND LAAT ADOPTEREN?


STEL JE BENT DRONKEN EN JE SCHIET IEMAND DOOD... MAG DAT?


MOGEN ZWANGERE VROUWEN FIETSEN OF AUTO RIJDEN?


BEN JE EEN SLECHT MENS ALS JE IEMAND HAAT?


MOETEN BEJAARDENHUIZEN VERBODEN WORDEN?


MOGEN KINDEREN ONDER DE 12 JAAR NAAR EEN DISCOTHEEK?


MOET JE EEN REDEN HEBBEN OM IEMAND TE VERMOORDEN?


MOET ALCOHOL VERBODEN BLIJVEN VOOR JONGEREN?


MOETEN GELOVIGEN PER SE NAAR EEN GEBEDSHUIS?


IS HET GOED OM JE BABY NAAR EEN KINDERTEHUIS TE BRENGEN?