Nieuwe training FMK


Training Filosoferen met Kinderen en Jongeren

Zaterdag 9 en zaterdag 16 maart: twee trainingsdagen in Woerden.
Voor wie? 
Voor docenten met een klin het primair onderwijs of voortgezet onderwijs, docenten kunstonderwijs, theaterschool-docenten, pabo-ers, intern begeleiders, overblijfjuffen, ouders, verzorgers, grootouders, schooldirecteuren, pedagogisch medewerkers, sociaal werkers, wie dan ook.

Gewoon, omdat je denkt dat filosoferen met kinderen waardevol is. Omdat filosofie dieper gaat dan een gewoon gesprek. Omdat sommige filosofische vragen nu eenmaal interessant zijn. Omdat je merkt dat sommige kinderen hier behoefte aan hebben. Of omdat je hebt gehoord dat het zo populair is tegenwoordig.

Wij kunnen hier nog een aantal argumenten aan toevoegen. Kinderen leren zorgvuldiger te verwoorden wat zij vinden. Kinderen krijgen de ruimte om uit te spreken wat zij vinden. Het 'gehoord worden' is goed voor hun zelfvertrouwen. Ze leren door te denken en nemen niet meer zomaar stellingen voor lief. Ze worden toleranter naar andermans meningen, omdat ze inzien dat ook zij argumenten kunnen hebben en dat niet op elke vraag een pasklaar antwoord is. Ze weten dat je in sommige gevallen niet kunt roepen dat je zelf gewoon gelijk hebt.
Ervaring in het filosoferen met kinderen of jongeren is niet vereist, interesse uiteraard wel.

Wat leer je?
In deze training maak je kennis met filosoferen met kinderen en jongeren (wat, hoe en waarom). Na afloop van de training heb je vaardigheden geoefend om van een gesprek een filosofisch gesprek te maken, ben je geoefend in de Socratische houding en heb je zelf een les ontworpen. Samen met anderen oefen je: er is veel ruimte voor ervaring en feedback.

Waar:
In een prachtige landelijke boerderij Ons Genoegen, Breeveld 16 in Woerden.
Wanneer:  
Zaterdag 9 en zaterdag 16 maart, van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Kosten:
Bij registratie vóór 15 januari: 195 euro ex 21% btw. Bij registratie na 15 januari: 225 ex 21% btw. Inclusief lunch en koffie/thee.

Wie geven deze training?
Karen Faber: orthopedagoge en filosofe (1982) bij Wereldwijs Filosoferen
Maaike Merckens: juriste en filosofe (1961) bij WonderWhy
Sabine Wassenberg: filosofe (1981) bij WonderWhy

Registeren kan via het contactformulier, door het invullen van je naam, emailadres en telefoonnummer. Ook voor nadere vragen kun je hier terecht.