Vorming in onderwijs wéér in het nieuws

Het onderwijs staat onder grote druk. Kinderen moeten van alles kunnen en kennen, en de docent dient een en ander over te brengen binnen korte tijd. "Het beleid" bepaalt wat er belangrijk is en wat niet. En wie weet gaan er zo wel eens wat belangrijke oude waarden verloren.

Zo denkt in elk geval hoogleraar Graham Lock, desgevraagd in een artikel in Trouw. Gezapige koeien worden de kinderen, volgens hem, als hun creativiteit niet voldoende gestimuleerd wordt. Dat is nu totaal niet het geval, nu literatuur en poëzie bijvoorbeeld erg op de achtergrond raakt.
In het artikel wordt Aristoteles aangehaald:
"Maar in die situatie gaat iets van grote waarde verloren: de vrije geest. Aristoteles stelt dat de mens het moeilijkste moet doen dat er bestaat: nadenken over filosofische vragen en zich geestelijk ontwikkelen. Want juist het bezit van de geest en de verbeelding maakt de mens uniek en onderscheidt hem van het dier. In een samenleving waarin mensen gezapige koeien zijn geworden, is dat onderscheid verdwenen."

WonderWhy wil geen kind of docent beledigen met een vergelijking met koeien, maar is het zeker eens met het belang van de ruimte voor kritisch en creatief denken in het onderwijs. Door te filosoferen wordt dit bij uitstek geoefend.

Bovendien, en dat wordt ook nog eens benadrukt in een ander artikel in Trouw vandaag, worden kinderen intelligenter door te filosoferen. De schrijver van het artikel gaat hiermee in tegen Bert Keizer, die meent dat filosofie an sich nogal nutteloos is. Hij haalt een Schots onderzoek aan, waarnaar elders in deze blog uiteraard ook vol trots is gerefereerd. Het onderzoek toont aan dat kinderen die vanaf hun 4e filosofie op school hadden, een aantoonbaar hoger IQ hadden dan een controlegroep. Dan kun je alleen dus beter wel vroeg beginnen!